kvo 50e jaargang nummer 1 januari 1986

Han Goldschmeding

GELOVEN KAN IEDEREEN

Hij leest zijn krant, de gewone man. Hij kijkt naar de TV, de gemiddelde burger. Wat is dat leven veel omvattend. Wat is zijn blik verruimd door de hedendaagse communicatiemiddelen. Zijn horizon ligt zover weg. Hij leeft mee met zijn medemens aan de andere kant van de aarde. Hij leeft mee met de ruimtevaart en ziet van dichtbij andere planeten. Hij praat over de problemen in het Midden-Oosten en heeft zijn mening over Zuid-Afrika. Hij is er nooit geweest, maar het is realiteit voor hem! Hij heeft het gehoord van verslaggevers, heeft er beelden van gezien op de TV.

U herkent wellicht uzelf in deze gewone man? Dan bent u bezig met wat uzelf niet gezien hebt. Dan praat u over plaatsen waar uzelf niet geweest bent. Dan weet u heel veel over toestanden die uzelf niet hebt meegemaakt. U weet het heel zeker.

Nou en?

Wel, dan hebt u geloof. Nee, niet dat u religieus bent, maar u hebt geloof. Althans naar bijbelse maatstaf. In de bijbel wordt het geloof namelijk omschreven als het zeker weten van zaken die je niet ziet of gezien hebt. En u weet, heel zeker, wat er op bepaalde plaatsen op onze aarde en zelfs daarbuiten, gebeurt. U hebt weet van feiten die u niet hebt gezien en van gebeurtenissen die u niet hebt meegemaakt.

U hebt dus geloof. En dat is u inderdaad gegeven. Door uw Schepper. Bij het begin van uw leven hebt u het meegekregen. Ieder mens heeft het en gebruikt het op zijn tijd. Het is alleen de vraag: waarop richt u uw geloof? Richt het zich op wat God u bekend maakt? Heel veel mensen wimpelen dit af. Geloven, ach waarom?.

Nu zijn er velen die nog wel in het bestaan van een God willen geloven, maar daar houdt het dan mee op. Wat kun je ook anders? Je kent God niet. Wat doet Hij eigenlijk? En als Hij wat doet, is dat waarschijnlijk op zo'n ander niveau dat je daar toch niet bij kunt. Als Hij nu eens iets deed, gewoon op het aardse niveau, op het menselijke vlak. Als er nu eens een mens was die iets van Hem kon vertellen, omdat hij Hem gezien had of zo. De kans is groot dat je bij de ontmoeting met zo'n mens wel je gedachten over God zou moeten wijzigen. Het zou kunnen blijken dat de voorstelling die je had van God, onjuist was. Dan wordt het wel even omschakelen, even je gedachten aanpassen. Of misschien is het geen kwestie van 'even aanpassen', maar worden je ideeën overhoop gehaald. Dan is het de vraag of je dat accepteert. Wil je je eigen denkbeelden prijsgeven voor de nieuwe realiteit?

En dat is, als je even nadenkt, niet raar. Stel dat God hetzelfde te vertellen had als alle mensen. Dan was Hij het niet waard God genoemd te worden. Je had er dan ook niets aan. Als God werkelijk God is, houdt dat in dat Hij andere, betere, 'hogere' gedachten heeft. En dat houdt dan weer in dat je moet omschakelen. Daarom kun je in de bijbel ook de opmerking lezen: Je moet vernieuwd worden in je denken.

Nu komt het herhaaldelijk voor dat er geleerde heren zijn, die iets nieuws vertellen. Is dat dan van God, alleen om dat het nieuw voor je is? Het antwoord is: nee. God die zich aandient als de God van het ware leven is geen God van de theorie of van de leer. Hoewel de bijbel duidelijk laat zien dat Jezus een leer bracht, de leer van het Koninkrijk van God, ging het niet om die leer, maar om dat Koninkrijk. En dat Koninkrijk bestaat uit vrede, blijdschap en rechtvaardigheid. Wie daarin wil leven, zal moeten leven met reinheid, eerlijkheid, liefde en wat er verder aan goeds valt op te noemen. Het is het Koninkrijk, waarvan Jezus later tegen Pilatus zou zeggen: 'Mijn rijk is niet van deze aarde'. Het rijk van God is dus met het oog niet te zien, maar het bestaat wel degelijk. Het is een realiteit. Voor de meesten een nieuwe realiteit.

En wie moet nu beoordelen of dat allemaal het ware is? De mens zelf natuurlijk. Ieder mens. Ieder weet toch voor zichzelf wel wat mooier, fijner, grootser, beter en zuiverder is? Jezus zelf heeft dan ook gezegd: Waarom oordeel je uit jezelf niet wat juist is?

Wie er voor voelt om ook deel te hebben aan de heerlijkheid die God de mensen te bieden heeft, moet niet wachten met het nemen van een beslissing. 'Van uitstel komt afstel' blijkt maar al te vaak waar te zijn. In de bijbel komt de volgende oproep voor: 'Kies dan vandaag wie je dienen zult'.

Dat is een goed advies. Kies vandaag, nu! En maak uw keus met grote beslistheid. God biedt u schuldvergeving aan. Vergeving van alles wat u verkeerd hebt gedaan. Jezus heeft door zijn lijden en kruisdood uw zondeschuld betaald. Als u dat aanneemt, door het te geloven, bent u voor God een rechtvaardige.

Na deze eerste fundamentele stap bent u een kind van God. U bent nu in staat te groeien van baby in het geloof tot volwassene. Belangrijk is het daartoe om het woord van God, de bijbel, te gaan lezen. Als uitgangspunt kunt u het beste het nieuwe testament nemen. Daarin zult u veel herkennen van wat u hierboven hebt gelezen.

Het is tevens raadzaam om kontakt te zoeken met andere kinderen van God die ook de weg naar geestelijke volwassenheid willen afleggen. U zult dan waarschijnlijk in aanraking komen met een gemeenschap die zich 'Volle-evangeliegemeente' noemt. Een hele mond vol, dat wel. Maar het duidt aan dat men alle aspecten van het woord van God serieus wenst te nemen. In zo'n gemeente zal men u liefdevol ontvangen en helpen op uw vragen een antwoord te vinden.

Wie bewust deze stappen gedaan heeft, zal een aantal waardevolle ervaringen hebben. Niemand komt namelijk tevergeefs tot God.

Voor de oprechte zoeker staat er een machtige belofte in de bijbel: 'Voor de oprechten gaat het Licht op' (Psalm 112:4). Hem zal niet een lichtje opgaan, maar een geweldig licht. Zoals de zon de aarde verlicht, zo zal God hem verlichten.

Kies dus vandaag. Nu!

zie voor andere artikelen kvooverz.