Het koninkrijk der hemelen

 

Toespraken van J.E. v.d. Brink op CD bij de infotheek

Of luisteren. Klik hier

 

nieuw : profetie(serie) 

Bijbelstudie over het Koninkrijk der hemelen of anders gezegd

Het evangelie van Jezus Christus.

Tevens artikelen uit het voormalige blad "Kracht van Omhoog"

(opvolger is de Stichting Uitgeverij Rhemaprint te Gorinchem)

 

http://www.rhemaprint.nl

 

http://www.krachtvanomhoog.nl

(jaargangen 1937-1996)

 

 http://www.studiebijbel.nl  

 

http://www.kracht-en-liefde.nl          http://www.verdiepingenaansporing.nl

 

email:. hoogtj@gmail.com

  

 

 

begin  kies de schrijver :

 

 J.E.vd Brink : Arina v.d.Brink : Ineke v/d Brink  :  C.Beekman jr.

C. Baartman : J.de Boer :  P.Bronsveld :  H. Bulthuis :  H. de Cock : G.J.R. Doornink

W te Dorsthorst : H.Goldschmeding : K.Goverts : H. Hoefnagel  

 Wilkin v/d Kamp  : C.Maliepaard : D.Sikkens

 

---------------------------------------------------

(LGOVERZNW.HTM) Index van Levend Geloof vanaf 1991 t/m 2005

(KVOOVERZ.HTML) Index voor artikelen uit "kracht van Omhoog"

(KVOOPENB.HTML) Handleiding bij het boek Openbaring

 

J.E.vd Brink 

 

(Ch.bew.) terugblik op de jaren 70

(KONHML) bijbelstudie (vanaf 1982/1985) of

(KONHML2) (1985/1987) : Het Koninkrijk der hemelen

(Pasen) (Preek door J.E. v/d Brink ; Gorkum 5/4/1981)

(KVOEV001) Markus 16 hoort in de Bijbel 

(KVOEV002) Het geloof van God

(KVOTALEN) Talen van mensen en engelen

(KVOVROUW) De vrouw in de gemeente

 

(mensenenENGELEN) (KVOMENS1 T/M KVOMENS6 ) :

kvomens1 : In SEMS tenten

kvomens2 : Het mysterie der morgenstemmen;

kvomens3 : De camouflage van de duivel;       

kvomens4 : De slang in het paradijs;          

kvomens5 : Mozes en de slang;

kvomens6 : De koperen slang;

 

(KVOSTAD) De stad des doods of de stad des levens

(KVONOACH)Als in de dagen van Noach

(KVOBROCH)De waarheid over God (brochure)

(GEESTWET)De wet van de Geest des levens (J.E.v/d Brink;uit het engels vertaald)

(SLEUTELS)De sleutels van het Koninkrijk (uit het engels vertaald)

(HET WOORD Gods IN DE DRIE-EENHEID)17/11/2004

(FILEMON) Notities bij de brief aan Filťmon 6/10/2004

(JUDAS)   aantekeningen bij de brief van Judas 8/10/2004

(Profetie) Serie uit kvo 1964

 

Andere artikelen uit ďKracht van OmhoogĒ

 

(KVO82061) Metamorfose

(KVO82071) gedachten over de wet

(KVO82072) Kies het goede deel

(KVO82073) het evangelie van het KONINKRIJK

(KVO82091) Paulus en het JudaÔsme

(KVO82111) De tweede komst van Christus

(KVO82121) Jezus, de Koning der Joden

(KVO83011) De Losprijs

(KVO83021) Hoe straft en kastijdt God ?

(KVO83022) De Vreze des Heren

(KVO83031) Het evangelie van God

(KVO83041) Het grote schisma in de hemel

(KVO83051) Het roepingsvisioen van Jesaja

(KVO83054) De eerste pinkstergave

(KVO83072) De losprijs aan satan

(KVO83081) Hemel en Aarde

(KVO83101) Kent satan onze gedachten?

(KVO83112) Spreken in tongen

(KVO83121) Onze God is een verterend vuur

(KVO84011) Geen holen en geen nesten

(KVO84022) hemels of aards Jeruzalem

(KVO84031) HEERE, HERE, HEER

(KVO84041) Is Jezus een Jood ?

(KVO84042) C R E M A T I E

(KVO84071) Vijandschap tegen het IsraŽl Gods

(KVO84081) De raad Gods

(KVO84091) Het IsraŽl Gods

(KVO84092) God is enkel goed

(KVO84101) Het verbond met Abraham

(KVO84102) De volheid der heidenen

(KVO84111) Het gebed om vrijmaking

(KVO84121) Wat is de mens

(KVO84122) Het wonderkind Marjoe Gorter

(KVO85011) Op weg naar Armageddon

(KVO85021) Armageddon

(KVO85023) Spreken tegen Engelen

(KVO85031) De tempel Gods

(KVO85033) De toorn van God

(KVO85041) De voltooiing van de tempel

(KVO85051) Pinksteren

(KVO85052) Pinksteren ook voor IsraŽl

(KVO85061) Het Montanisme

(KVO85071) wederkomst 1 (zie KVO86061)

(KVO85073) De vrouw in Gods plan

(KVO85081) Het scheuren der hemelen

(KVO85091) Armageddon

(KVO85101) Gereserveerde plaatsen

(KVO85102) De vrije wil

(KVO85111) De (enige) weg

(KVO85121) De wil van God

(KVO86011) Opvolging

(KVO86012) Het koninklijk bruiloftsmaal

(KVO86013) De wil, vrij of gebonden

(KVO86021) Weerspannigheid

(KVO86031) Duivel uitbanning door 'zonen'

(KVO86032) De tien tenen

(KVO86041) Het Opstandingslichaam

(KVO86042) Occultisme en reincarnatie

(KVO86051) 'D i t i s h e t'

(KVO86061) wederkomst 2 ( zie KVO85071)

(KVO86071) abortus, zelfdoding en euthanasie

(KVO86072) God is goed

(KVO86081) Idealisten

(KVO86082) Luther contra Joden en Dopers

(KVO86091) De dag des Heren

(KVO86101) Onze onzienlijke oorlog

(KVO86111) De oorlogen des Heren

(KVO86112) Vreugde der Wet?

(KVO86121) Deelgenoten van een hemelse roeping

(KVO86122) Geen duivel en geen engelen

(KVO87011) hemelse gewesten

(KVO87012) Zieleslaap

(KVO87022) God is goed

(KVO87031) Is lijden een straf van God

(KVO87041) De maanzieke knaap

(KVO87051) Zonen van God

(KVO87052) Wie is de veroorzaker van het kwaad?

(KVO87061) Aards en Hemels Jeruzalem

(KVO87062) Godsschepping gaat niet onder

(KVO87071) God is goed

(KVO87072) Verlossing

(KVO87073) Geloofsgenezing

(KVO87074) Natuurlijk of geestelijk

(KVO87091) Als God naar ons omziet

(KVO87101) Het eeuwige wereldwijde evangelie

(KVO87111) De besnijdenis van Christus

(KVO87121) Samen verder

(KVO88011) ADIAFORA

(KVO88021) Getrouw in de roeping

(KVO88031) Hoe straft God de mens

(KVO88041) Het is volbracht

(KVO88042) Investeren in IsraŽl

(KVO88051) De geestelijke gaven

(KVO88061) Jeruzalem, indien ik u vergete ...

(KVO88062) Pelgrimstekens

(KVO88081) De dagen van de Zoon des mensen

(KVO88092) Een zieke apostel

(KVO88102) Erfzonde

(KVO88112) Christendom en cultuur

(KVO88122) Een zoon van God

(KVO89012) Het mosterdzaadje

(KVO89022) Het geestelijk IsraŽl

(KVO89032) De doop met vuur

(KVO89033) David en zijn engelen

(KVO95091) De kamerling uit morenland

 

Andere schrijvers :

Wilkin v/d Kamp (terug)

 

(KVO84082) Koninklijke Bedelaars

(KVO86093) Geroepen tot gemeenschap

 

Arina v.d.Brink> (terug)

 

(KVO83052) De wederdopers en de ban

(KVO85032) De mens en zijn ontwikkelingsproces

 

G.J.R. Doornink  (terug)

 

(KVO82051) Geloven hoe doe je dat?

 

P. Bronsveld  (terug)

 

Bedelingenleer en het geestelijk Israel (bijbelschool Gorkum)

 

H. Bulthuis  (terug)

 

(KVO82062) Is onze God een verterend vuur

(KVO83111) Genezing onder ons

(KVO84021) God doet wonderen vandaag

(KVO85112) De geest van verwerping

 

H.de Cock (terug)

 

(KVO83053) De schare die niemand tellen kan

(KVO85034) De toegang tot de troon

(KVO85072) Geestelijke genezing

(KVO85082) Eindtijdvisie

(KVO85093) Vernieuwing van denken

(KVO85103) Geloof of bijgeloof

(KVO85113) Kracht voor verkondiging

(KVO86043) De overwinning van het geloof

(KVO86052) De bedoeling van Pinksteren

(KVO86062) Het Woord

(KVO86073) Geloof en werken >

(KVO86092) Vrij van vrees

(KVO86102) De schare die niemand tellen kan

(KVO87021) De gemeente en het Koninkrijk

(KVO87032) Schaduw en werkelijkheid

(KVO87042) Liefde tot de waarheid

(KVO87092) De doop in de geest en het woord van God

(KVO87102) Profetie maakt geschiedenis>

(KVO87112) Onderwezen in het Woord

(KVO87122) Innerlijke zekerheid

(KVO88012) Openbaring

(KVO88022) Levens vernieuwing

 

H. Goldschmeding (terug)

 

(KVO85092) Het recht op genade

(KVO86014) Geloven kan iedereen

 

K. Goverts (terug)

 

(KVO83091) AANBIDDING

(KVO84012) Het lichaam des Heren

(KVO85062) Gerechtigheid

(KGOVERTS) Verkenningen rond het boek Openbaring

 

Jildert de Boer (terug)

 

(lgwelkbeeld) Welk beeld hebben wij van: God/mens/satan (Levend Geloof nr.383/384/385)

 

H. Hoefnagel (terug)

 

(LGHUWELK) huwelijk (Levend Geloof nr.374) Hessel Hoefnagel

(LGKOMST) (weder)komst (serie uit Levend Geloof nrs. 337/354/363/366/367) H.H

(LGJOB) Het boek Job (deel 1 en 2 en 3 en 4)

 

C.Maliepaard  (terug)

 

(lgbidden Bidden (serie uit Levend Geloof nr.348/358)

 

C. Baartman   (terug)

 

(KVO86113 Eer uw vader en uw moeder

 

W. te Dorsthorst  (terug)

 

Het herstel van de gemeente (serie uit Levend Geloof)

 

D. Sikkens  (terug)

 

The sound of silence (uit Vox nieuwsbrief) </o:p

(lg436ds) Onze omgang met de bijbel (uit Levend Geloof)

Opstanding (opnieuw gaan leven)

Evangelie  (uit Vox-Nieuws)

Spiegelbeeld (uit Vox-Nieuws 11/2007

 

Ineke> v.d.Brink (terug)

 

(KVO780901) Oosterse invloeden op westerse religies

 

 

C.Beekman jr.(terug)

 

Beelden uit het boek De Gemeente in de Eindtijd

later De openbaring van Jezus Christus.

 

INFOTHEEK ROTTERDAM

CASSETTEDIENST / DIVERSE SPREKERS ook op cd  (terug)

email:. m.smitblijdorp@upcmail.nl